Tumblelog by Soup.io
 • panicstricken
 • noirs
 • biianca
 • saffron
 • constantgardener
 • mr-mojorisin
 • itisstupid
 • stopnegativity
 • owlmarcia
 • akunin
 • crystalfighter
 • terriblelie
 • martalaura
 • blamecoco
 • unitedsoupsfilm
 • aknatazs
 • missatomicbombxo
 • mary719
 • martina2409
 • marysia
 • zmarznieta
 • yeswecan
 • nonkonformistka
 • likearollingstone
 • pyzamazowiecka
 • 19thnovember
 • loveisadogfromhell
 • meeds
 • breakfastincairo
 • urojenie
 • followyourdreams
 • lisekchytrusek
 • peper
 • dzony
 • guyver
 • gjfegjoeijge
 • myname
 • trapland
 • elleri
 • Krzychorr
 • coolkidscantdie
 • shallowness
 • sashafierce
 • apatia
 • bloodstain
 • drainaway
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaifyouleave ifyouleave
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viacoffeebitch coffeebitch
obróć
Reposted frompankamien pankamien viacoffeebitch coffeebitch
7045 b40b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viacoffeebitch coffeebitch
0943 7df3
Reposted frommarfi marfi viapomoor pomoor
4745 555c 500
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu
4379 7ba0 500
Reposted fromzie zie viatfu tfu
0008 3bd6 500
Reposted fromidiod idiod viaaniuszka aniuszka
1041 e7d0 500
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viahalucine halucine

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaifyouleave ifyouleave
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaupinthesky upinthesky

October 19 2017

7088 d5da
6357 36be
Pedro Rangel, Porto
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl