Tumblelog by Soup.io
 • panicstricken
 • noirs
 • biianca
 • saffron
 • constantgardener
 • mr-mojorisin
 • itisstupid
 • stopnegativity
 • owlmarcia
 • akunin
 • crystalfighter
 • terriblelie
 • martalaura
 • blamecoco
 • unitedsoupsfilm
 • aknatazs
 • missatomicbombxo
 • mary719
 • martina2409
 • marysia
 • zmarznieta
 • yeswecan
 • nonkonformistka
 • likearollingstone
 • pyzamazowiecka
 • 19thnovember
 • loveisadogfromhell
 • meeds
 • breakfastincairo
 • urojenie
 • followyourdreams
 • lisekchytrusek
 • peper
 • dzony
 • guyver
 • gjfegjoeijge
 • myname
 • trapland
 • elleri
 • Krzychorr
 • coolkidscantdie
 • shallowness
 • sashafierce
 • apatia
 • bloodstain
 • drainaway
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

You know someone means a lot to you when their mood affects yours.

Reposted from12czerwca 12czerwca viainspirations inspirations
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
9515 dd8c
Reposted fromideologie ideologie viainspirations inspirations

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatraampek traampek
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
8640 94a4
Reposted fromteijakool teijakool viabananaapple bananaapple
4764 ebd5 500
Reposted fromonionrings onionrings viabananaapple bananaapple
9702 6e91 500
B I G S E X Y A S S
Reposted fromkarrolka karrolka viapffft pffft
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaadurowe adurowe
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaadurowe adurowe
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viavotrechloe votrechloe
1372 e492 500
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viaxannabelle xannabelle
8276 45ee 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl