Tumblelog by Soup.io
 • drainaway
 • bloodstain
 • apatia
 • sashafierce
 • shallowness
 • coolkidscantdie
 • Krzychorr
 • elleri
 • trapland
 • myname
 • gjfegjoeijge
 • guyver
 • dzony
 • peper
 • lisekchytrusek
 • followyourdreams
 • urojenie
 • breakfastincairo
 • meeds
 • loveisadogfromhell
 • 19thnovember
 • pyzamazowiecka
 • likearollingstone
 • nonkonformistka
 • yeswecan
 • zmarznieta
 • marysia
 • martina2409
 • mary719
 • missatomicbombxo
 • aknatazs
 • unitedsoupsfilm
 • blamecoco
 • martalaura
 • terriblelie
 • crystalfighter
 • akunin
 • owlmarcia
 • stopnegativity
 • itisstupid
 • mr-mojorisin
 • constantgardener
 • saffron
 • biianca
 • noirs
 • panicstricken
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

7213 2d6c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahelenburns helenburns
5937 879d
Reposted fromverronique verronique viahelenburns helenburns
Reposted fromshakeme shakeme

May 23 2019

Ferm Fort
6430 c066 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
8404 bb97 500
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
4653 5ddc
Reposted fromfourstrings fourstrings viaaskman askman
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaGabreiila Gabreiila
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viafoodforsoul foodforsoul
3919 4f23 500
Hannah Arendt, Zur Person (1964)
Reposted fromciarka ciarka viaphilomath philomath
0025 8585 500
8405 b5a2 500
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 18 2019

Reposted fromshakeme shakeme viajeszczenie jeszczenie
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
1096 5ff0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl